Odstąpienie od umowy

 

Konsument, który zawarł umowę na odległość ma prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu towaru w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. Początek biegu terminu na odstąpienie od umowy poza lokalem przedsiębiorstwa liczy się od dnia dostarczenia towaru.

  

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować sprzedawcę o swojej decyzji w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru. Można to zrobić na piśmie lub za pomocą skrzynki e-mail (formularz)Następnie należy zwrócić towar sprzedawcy w stanie nienaruszonym w ciągu 14 dni od dnia poinformowania o odstąpieniu od umowy.

  

Sprzedawca ma obowiązek zwrócić pieniądze za towar oraz koszty dostawy, które zostały poniesione w związku z zawarciem umowy, w ciągu 14 dni od otrzymania zwróconego towaru.

  

Koszt zwrotu towaru ponosi kupujący.

6.0.90