Reklamacja

 

Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku, jeżeli zakupiony towar (lub/i usługa) jest niezgodny z zawartą umową.

   

Podstawy zgłoszenia reklamacji:

 

Reklamacje można składać w następujący sposób:

       

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkował się do reklamacji konsumenta w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiej reklamacji, uważa się, że uznał taką reklamację za zasadną.

6.0.90